BOOK SAMTALE

Alle våre nettverk er profesjonelle strategiske nettverk som du kan bli medlem i. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å finne ut om vi har et nettverk du kan finne verdi av å delta i.

Men hva er egentlig et strategisk nettverk?

Den korte forklaringen på et strategisk nettverk er at det er et nettverk bestående av personer med ulik erfaring og bakgrunn. Men et strategisk nettverk har også noen fellestrekk. Det er alltid et overhengende tema for nettverket. Det består av personer på samme nivå som er relevante for hverandre.

La oss gi deg et eksempel som gir deg et godt bilde på hvordan et strategisk nettverk kan se ut.

***

Hvis du er investor vil ditt strategiske nettverk bestå av personer som er relevante for deg som investor. Du vil ha nytte av å ha en nettverksrelasjon til en person fra bank, bedriftsledere fra ulike marked, en fra børs, kanskje en eiendomsinvestor, såkorninvestorer, venture eller PE investorer. Og du vil helt sikkert ha stor glede av å ha en relasjon til en analytiker i tillegg til andre eiere og investorer. Alle disse personene med sitt unike perspektiv på investering er eksempler på personer som er ditt strategiske nettverk som investor.

***

Hvis du er leder i en bedrift eller organisasjon ser ditt strategiske nettverk litt annerledes ut. Du vil finne stor verdi i å knytte en nettverksrelasjon til bedriftsledere fra andre bransjer. Problemstillingene vi ledere står i har ofte mange fellestrekk til tross for ulike bransjer og markeder. I tillegg til å knytte relasjon til andre ledere trenger du å ha en relasjon til personer innen marked/salg, forretningsutvikling, HR, innovasjon og strategi eller for eksempel HR. I tillegg til dette vil du kunne få stor verdi i å ha en relasjon til ekspertkompetanse innen for eksempel ledelse, endring, digitalisering, cyber security, digital markedsføring mm. Alle disse ulike bakgrunnene og kompetanseområdene mm. er ditt strategiske nettverk som leder.

***