Tillit: TID, Psykologisk Trygghet, VELG, Omsorg, Egenkontroll, Kunnskap, Empati, Forutsigbarhet