TS -Suksesser, overraskelser og utfordringer med å implementere et innovativt data verktøy