Talksession 3 – Intro Internasjonalisering av Grete

Gå runden rundt bordet med enten ulike spørsmål eller samme spørsmål. Dette velger dere selv.

Husk at alle spørsmål er ment som hjelp til å få frem den gode samtalen men at de ikke nødvendigvis må taes i rekkefølge og alle må heller ikke svares på.