BOOK SAMTALE

Forskning viser at det er 22 ulike verdier man få ut av et strategisk nettverk. Vi sender deg gjerne hele e-boken om du ønsker. Ta bare kontakt med oss dersom du vil ha den oversendt. Da får du også alle referanser fra forskning.

Isfjellet snudd opp/ned

Vi er helt avhengig av andre personer.

Hvis du er en av de som akkurat har fått deg en ny jobb eller nye utfordringer, har det vært en annen person som har hatt tillit til deg.

De gangene du har oppnådd gode resultater eller nådd et mål – har du også mest sannsynlig fått hjelp av noen på veien. Hele forretnings-verdenen er i grunn basert på relasjoner.

Tradisjonelt er kanskje nettverk forbundet med det å komme noen i forkjøpet i konkurransen om å lande en ny jobb eller å få et unikt tilbud. Gjennom et fjell av forskning på området, vet vi mye mer om nettverk og forstår bredden i hvorfor det er viktig.

Vi vet nå at fordelene av et nettverk overgår i stor grad bare det å vinne fram i konkurransen om en ny jobb.

Med økt kompetanse om nettverk, jo viktigere har det blitt. Vi vet nå hvor enorm effekt nettverk har både personlig og  for bedriftenes utvikling. Det handler om å forme avgjørende relasjoner og kontakter som hjelper deg på din profesjonelle reise.  

Dessverre finnes det fortsatt fordommer mot nettverking som baserer seg på tanken om kynisme og ego tilnærminger for å få personlig privilegium. Mange ser for seg et hemmelig, lukket nettverk hvor det foregår lysskye samtaler bak låste dører. Dette er så langt fra virkeligheten som man kan komme.

Fakta er at nettverksrelasjoner er genuine, ekte og autentiske.

Det finnes ikke det spor av kynisme i det. Faktum er at du vil ikke komme særlig langt med en egosentrisk holdning til gildet. 

***

1. Det gir deg langvarige relasjoner

Nettverk handler om relasjonsbygging. Ekte, autentiske og oppriktige relasjoner. Når tillit først er opparbeidet er det lett å ta opp tråden igjen, selv etter noen år. Det er ikke overraskende at relasjonene i nettverket ditt varierer. Ofte vil de relasjonene som varer lengst være med personer hvor du deler interesser, lidenskaper og mål.

Disse langvarige relasjonene kan bli helt essensielle for din karriere progresjon. Noen kan også utvikle seg til vennskap.

Dette skaper langsiktige verdier for deg selv, din karriere og din bedrift eller organisasjon.

2. Det gir deg en arena for tilgang til unik læring

  Læringen man får fra andre gjennom nettverk er unik.

 Den er unik fordi du lærer av andre gjennom samtaler og observasjon. Et nettverk er ikke et kurs.  På kurs er læringsformen basert på å lytte til en foredragsholder. I et nettverk lærer man gjennom samtaler og observasjon.  Denne unike formen for læring gir deg forståelse av deg selv og din egen kompetanse relatert til andres. Du lærer kroppsspråk, sjargonger og ikke minst hvordan man skaper en autentisk relasjon til forskjellige typer mennesker. I tillegg kan du lære metoder, strategier og løsninger gjennom å lytte til andres unike lærdommer og syn.

Du vil oppleve at de fleste er villige til å lære bort og til å dele av sin erfaring. En nettverksrelasjon er alltid to-veis. De som lærer bort får selv gleden av  å læring. Ved å lære bort utvikler du deg som leder og du får inspirasjon og energi av samtalen.

Det å ta i bruk læring fra et område og integrere det i et annet er en nøkkel for næringsliv og organisasjoner. Dette er iboende og en naturlig del av nettverking. Du lærer om områder som ikke er kjente for deg i dag. Når du har fått økt forståelse og lærdom, vil du kunne integrere det i din egen verden for å løse egne problemstillinger.

***

3. Du blir oppdatert på trender

Å holde seg oppdatert på bransjetrender, makrotrender eller hva det er de beste gjør er helt avgjørende for å kunne ta gode beslutninger. Det er ikke så lett å bare «ta et kurs» i dette. Man må ut og snakke med folk.

Den mest effektive måten å holde seg oppdatert, for best mulig å forutse fremtid, er gjennom nettverk. Når du møter personer utenfor din egen verden vil du underveis fange opp trender, gode tips, unike løsningsmetoder og vil få et bilde av hvilke trender som vil gjøre seg gjeldende.

Du vil oppleve at fremtidstrender ofte er på agendaen i ulike nettverksarrangement. Det hører naturlig hjemme der.

I dag hører vi ofte om høyaktuelle trender som «det grønne skiftet», digitalisering, AI og samfunnsansvar. Dette er noen kjente trender som er viktige for næringsliv å forholde seg til. Noen andre og kanskje mer ukjente trender som er like viktig å orientere seg om er blant annet «økosystemer av bedrifter, skyløsninger, data, «fremtidens ledelse, generasjon Z eller innovasjon. Listen av høyaktuelle og fremtidsrettede trender er lang. Det er ikke alt man må dykke langt ned i, men det å holde seg orientert er lurt.

4. Du får nye perspektiver og tilgang til diversifisert informasjon

Noe av det aller viktigste med å nettverke er at du får tilgang til diversifisert informasjon som gir deg nye perspektiver. Personer som er på horisonten av din verden, ser videre ut i verden hvor du selv ikke ser. Når du snakker med en person som har en helt annen bakgrunn enn deg og som har erfaring fra helt andre bransjer, vil din verden bli større.

Du utvider din horisont ved å få ny innsikt slik at du kan dra nytte av en bredere forståelse.

Det snakkes mye om diversifisering og mangfold i både politikk og næringsliv. Med god grunn. Ulike innfallsvinkler og synspunkter på samme utfordring gir et mer helhetlig bilde av løsningen. Finner du deg selv i fora hvor alle har samme holdning, forslag og hvor man lett blir enig om veien videre, bør det lyse en varsellampe. Dersom du virkelig ønsker å finne de beste løsningene, er mangfold og diversifisert informasjon helt avgjørende.

***

5. Du øker din «executive presence»

Inspirerer du andre til å tro på deg?  «Executive presence» er kanskje ikke så lett å forklare, men du vet det når du ser det. Det handler om få dine kollegaer, dine ledere og andre til å forstå at du er kompetent og at du har et stort potensial – til å tro på deg.

En av de beste læringsformene vi har er visuell læring. Når du observerer personer med denne egenskapen og kommuniserer med dem, da lærer du. Jo mer du øker ditt samvær med de som inspirerer deg, jo mer vil du ta til deg av kroppsspråk, retorikk, holdning, blikk og aura. «Executive presence» handler om hvordan du ser ut, hvordan du snakker, hvordan du tenker og hvordan du handler.

 «Executive Presence» utvikles gjennom dialog med andre ledere og med «oppover sammenligning». Denne psykologi teorien forteller at det å sammenligne deg selv med noen som er bedre enn deg selv, motiverer deg til å få samme suksess.

 Nettverk er den beste arenaen for å lære av andre for å øke din egen «executive presence».

6. Du styrker dine kommunikasjonsegenskaper

Har du noen gang sett to toppledere snakke sammen? Hvis du ikke har observert det, benytt neste mulighet du får. Det er noe helt eget. Indirekte forteller de historier om seg selv, sin business og markedet. Ofte nevner navn på en anerkjent person de i en situasjon har hatt tilknytning til – såkalt «namedropping». Det å knytte fortreffeligheten fra en anerkjent person til en selv, viser like mye egen fortreffelighet.

 Nettverking tvinger deg til å snakke med fremmede. Det er kanskje ekstra viktig for introverte å øve seg på. Når du starter en nettverkingsreise vil du helt sikkert i starten eksperimentere med ulike kommunikasjons-strategier for å gjøre deg interessant og inspirerende for andre. Etter hvert vil du bli mer og mer trygg på dine kommunikasjonsferdigheter. Du vil merke at du blir bedre og mestrer retorikken i god kommunikasjon. Kanskje du vil føle at du mestrer det godt og oppleve at du klarer å kommunisere ditt budskap på en god måte. Når du kjenner deg trygg på at du kan presentere deg selv for andre med klarhet og inspirasjon, vil nettverking og relasjonsbyggingen også føles lettere.

 I 2008 ble det utført et eksperiment ved IBM’s forskningssenter [1]. De ville finne ut hvilken effekt nettverking hadde på personlig utvikling og på Business Leadership. Et av de store funnene gikk ut på at deltagerne utviklet sin profesjonelle kommunikasjonsretorikk betydelig.

 Vil du bli god på kommunikasjon så er et fint sted å starte å delta i et nettverk.

***

Hvis du ønsker å få tilsendt hele e-boken med alle de 22 årsakene sender vi den gjerne til deg. Ta gjerne kontakt med oss.