Vi business ledere trenger 3 ulike former for nettverk. Det personlige, det operasjonelle og det strategiske. Det strategiske nettverket er nettverket med størst potensiale for din fremtid.

Etter å ha sett videoen vil du:

  1. Forstå hva et strategisk nettverk er
  2. Vite hvorfor et strategisk nettverk er viktig
  3. Ane potensialet som ligge i et strategisk nettverk

BOOK SAMTALE

Videoen er et utdrag av «3 nøkler for å lykkes med ditt strategiske nettverk».