Talksession 2- Plattformøkonomien mm.

Gå runden rundt bordet med ulike spørsmål eller med samme spørsmål. Dette velger dere selv.

Spørsmålene er kun ment som hjelp til å få frem den gode samtalen. Spørsmålene må ikke må taes i rekkefølge og det er heller ikke nødvendig å svare på alle spørsmål.