BOOK SAMTALE

Du slipper å selv finne dine nye nettverkskontakter

Bli inspirert, øk din kompetanse og finn nye perspektiver i våre nettverksgrupper hvor alle deltagerne er erfarne innen næringsliv.

Alle våre nettverk er strategiske. De er satt sammen av personer som er likesinnede, men har ulik bakgrunn og ulike perspektiver.

(Vil du vite mer om hva et strategisk nettverk er – se denne videoen)

Det vil si at du vil møte personer på ditt nivå uavhengig om du er toppleder, mellomleder eller konsulent. Alle personer vil ha ulik bakgrunn og fagområder. Og du vil ikke møte dine nærmeste konkurrenter. Du vil bli en del av et diversifisert nettverk med ulike fagdisipliner. 

Vil du høre om hvilke 3 nøkler du må ha for å lykkes med ditt strategiske nettverk? Se video.

  • Nettverksprogrammene varer i 1år. 
  • Vi møtes annen hver måned på ettermiddagen i tillegg til noen korte digitale breakoutmøter
  • Dere blir oppdatert på fremtidstrender og hva de beste gjør 

Vi har 3 ulike typer nettverk:

  1. Business Leadership
  2. Executives
  3. Eiere og Investorer

I tillegg til å øke ditt nettverk, vil du utvide din horisont, øke kompetansen og få nye innsikter. Du vil få inspirasjon fra erfarne og kompetente likesinnede i et strategisk nettverk, slik at du kan styrke ditt perspektiv og dra nytte av en bredere forståelse, og skape langsiktige verdier for deg selv og din bedrift eller organisasjon.

Vår jobb er å gi deg et økt nettverk du blir inspirert av. Vi vil hjelpe deg å bygge din fremtid gjennom strategiske nettverk.

Vil du vite mer om hvilke datoer vi starter opp nye strategiske nettverskgrupper? Se her.