BOOK SAMTALE

Integrere kunnskap

Enhver executive, på eller nær toppen av organisasjonen, har vokst inn i et stort ansvar gjennom å tilegne seg bred erfaring og kompetanse. En executive business leder må håndtere komplekse situasjoner og beslutninger. Det handler ikke lenger bare om å mestre kryssfunksjonelle områder i organisasjonen, men mer om evnen til å integrere kunnskap og ta strategiske beslutninger i komplekse, disruptive miljø.

Det å integrere kunnskap og informasjon fra ulike fagområder, bygge på ulike markeder eller for eksempel spille på ressurser fra ett nettverk for å oppnå resultater i et annet, blir mer og mer avgjørende etter hvert som ansvaret vokser.

Med perspektivet til en executive berører man ofte myten – “Topplederen jobber reflektert og systematisk og kan hele tiden ta den rette beslutningen gjennom å få tilsendt formell informasjon”.

Fakta er at de fleste aktiviteter toppledere bruker tid på er a-hoc. Forsking viser at kun 10% av aktivitetene varer i 1 time eller mer. Faktisk så foretrekker ledere verbale medier, telefonsamtaler og møter fremfor dokumenter. Og en vanlig dag består av 550 forskjellige små oppgaver! Det å ta seg tid til refleksjon i et nettverk gjennom nye perspektiver er derfor utrolig nyttig.

Overordnet tema

Overordnet tema for nettverksgruppen er bredden i alle de elementer som til sammen skal til for å skape ekstraordinære bedrifter og resultater inkludert trender og fremtid. Høyaktuelle fremtidstrender i dag er f.eks det grønne skiftet, tekniske trender som i praksis berører alle bransjer, fremtidens ledelse og generasjon Z.

Det å integrere kunnskap og informasjon fra ulike fagområder, bygge på ulike markeder eller for eksempel spille på ressurser fra ett nettverk for å oppnå resultater i et annet, er avgjørende etter hvert som ansvaret vokser. I denne strategiske nettverksgruppen med likesinnede får man mulighet til akkurat det.

Hvem passer dette for?

Din jobb er å tenke stort og ta beslutninger som virkelig, virkelig får fart på bedriftshjulene. Du er eier av en bedrift, sitter i et styre, er toppleder eller har en annen executive rolle i nær tilknytning til business ledelse. Kanskje du er en erfaren advokat eller revisor med bånd til business? 

Uansett bakgrunn. Gruppen er konfidensiell. Du vil ikke møte konkurrenter.

Du blir satt sammen i et strategisk nettverk av erfarne og kompetente eiere, styremedlemmer, ledere, advokater, konsulenter og andre roller tett knyttet opp mot toppledelse.

Praktisk

  • Man melder seg på for 1år av gangen og blir faset godt inn dersom nettverket allerede er igang
  • Vi har fysiske møter ca. hver andre måned og noen korte breakoutmøter
  • Pris på forespørsel