BOOK SAMTALE

Et strategisk og fremtidsrettet fokus

Ledere som jobber med Business Ledelse har et strategisk og fremtidsrettet fokus.

Enhver med ønske om å skape ekstraordinære virksomheter og organisasjoner som leder trenger derfor en breddekompetanse. Og dette får man ikke når man kun møter likesinnede. Man trenger inspirasjon og input fra ulike perspektiver.

Business Leadership handler om både intern og ekstern ledelse. Business Leadership har med andre ord et større perspektiv enn det å lede sin egen bedrift og organisasjon. Det handler også om å lede sett i lys av globale og nasjonale trender, bransjeståsted og ansvar for samfunn.

Vi stikker hull på myten – «Ledelse er en vitenskap og en profesjon».

Det finnes utallige “eksperter” som hevder å ha funnet nøkkelen til det viktigste området som skal til for å skape ekstraordinære bedrifter og organisasjoner. At ledelse er en vitenskap og en profesjon med en fast oppskrift er en myte. Fakta er at lederoppgaver, planlegging, formidling, beslutninger osv. utvikles i hodet på lederne. Det finnes ingen fasit. Derfor er det så viktig å møtes i fora med likesinnede og få nye innsikter og perspektiver.

***

En historie om Ola – Adm.dir

Ola satt som administrerende direktør i en bedrift. Oppgavene var mange. Tid var en mangelvare. Hvor skulle han finne timene han trengte operasjonelt og på toppen tenke ut neste strategiske steg?

Løsningen ble å nærmest låse seg inn på kontoret.

Det siste han tenkte på i en slik situasjon var å bygge et strategisk nettverk. Ikke nok med mangel på tid – det å gå ut av komfortsonen med fremmede uten å se tydelig hva han kunne få ut av det – det virket meningsløst i en slik situasjon.

Men så! Plutselig og helt ut av det blå – ble et oppkjøp presentert på et styremøte. Og Ola hadde ikke engang vært involvert i prosessen.

Hva skjedde tenker han? Og samtidig så erkjente han i sitt stille sinn at hans fremtid i firmaet kunne være på spill.

Han hadde ikke fått med seg de endrede prioriteringene i markedet. Og han innser at med få eksterne relasjoner er det vanskelig å få hjelp til å forutse markedsendringer og prioriteringer. Og han hadde heller ikke noen som nå kunne hjelpe han med å f.eks gi han en ide om hvordan han best mulig kunne håndtere situasjonen.

***

Overordnet tema

Overordnet tema for nettverksgruppen er trender vi står ovenfor i dagen næringsliv og samfunn samt bredden i alle de elementer som til sammen skal til for å skape ekstraordinære bedrifter og organisasjoner. Ledelse, kultur, strategi, organisasjon, innovasjon, tall og marked/salg berører til sammen alle de ulike områdene som gir den breddeforståelsen man trenger som leder. Dette, i kombinasjon med samfunnsmessige trender, markedsmessige endringer, gir et integrert og bredt syn på lederskap og hva som skaper ekstraordinære virksomheter og organisasjoner.

Hvem passer dette for?

Ditt perspektiv er på bredden i ledelse. Du ønsker å bygge et godt strategisk nettverk av likesinnede for å kunne bygge din fremtid.

Kanskje er du daglig leder eller administrerende direktør i dag og ønsker å holde deg oppdatert på markedet og øke din kompetanse fra likesinnede? Kanskje du sitter i en ledergruppe, er spesialist eller konsulent med ansvar for et spesialfelt og ønsker å øke din breddeforståelse for å se en større helhet i hva som gir gode virksomheter? Kanskje du er advokat eller revisor med sterk interesse for å drive business? Eller kanskje du tenker på å starte opp for deg selv og ønsker å møte andre som har bygd opp suksessfulle virksomheter og områder?

Uansett bakgrunn. Gruppen er konfidensiell. Du vil ikke møte konkurrenter.

Du blir satt sammen i et strategisk nettverk av motiverte ledere, advokater, konsulenter og andre roller tett knyttet opp mot bredden i ledelse.

Praktisk

  • Man melder seg på for 1år av gangen og blir faset godt inn dersom nettverket allerede er igang
  • Vi har fysiske møter ca. hver andre måned og noen korte breakoutmøter
  • Pris på forespørsel