Talksession 2 – Min lederstil av Benedicte Dahl

Talksession 2 – Min lederstil av Benedicte Dahl

Spørsmålene er kun ment som hjelp til å få frem den gode samtalen. Spørsmålene må ikke må taes i rekkefølge og det er heller ikke nødvendig å svare på alle spørsmål.