Talksession 1 – Agil ledelse – Hvordan utøve agil ledelse?

Talksession 1 – Agil ledelse – Hvordan utøve agil ledelse?

Spørsmålene er kun ment som hjelp til å få frem den gode samtalen. Spørsmålene må ikke må taes i rekkefølge og det er heller ikke nødvendig å svare på alle spørsmål.