Talksession 2- Mastertalk internasjonalisering

Du har akkurat lyttet til en Mastertalk om internasjonalisering med Stein Zahl.

Spørsmålene er kun ment som hjelp til å få frem den gode samtalen. Spørsmålene må ikke må taes i rekkefølge og det er heller ikke nødvendig å svare på alle spørsmål.