Talksession 3 – Mastertalk om Business Continuity Management

Talksession 3 – Mastertalk om Business Continuity Management

Du har akkurat lyttet til en Mastertalk om BCM av Henrik Niels Olsen.

Spørsmålene er kun ment som hjelp til å få frem den gode samtalen. Spørsmålene må ikke må taes i rekkefølge og det er heller ikke nødvendig å svare på alle spørsmål.