InnsiktO modellen og de ulike modulene

Du kan trykk på de ulike ikonene i modellen og gå direkte til innholdet i hver enkelt modul.

BOOK SAMTALE

Gjennom InnsiktO modellen har vi utviklet et program som til sammen tar for seg alle de ulike elementene som må til for å skape noe ekstraordinært med din organisasjon eller bedrift. Denne modellen gir deg kompetansen, forståelsen og det du trenger for å være en profesjonell toppleder og drive en bedrift eller organisasjon gjennom de ulike faser.

Programmene er skreddersydde for ditt lederteam eller deg som enkeltleder og er er for deg som ønsker å forbedre dine lederegenskaper, utvikle en dypere forståelse av komplekse forretningsutfordringer og styrke din evne til å håndtere store organisatoriske endringer. Utdannelsen varer fra 6mnd til 2år avhengig av omfang og tar hensyn til din praktisk erfaring i kombinasjon med teoretisk kunnskap.

Modellen er modulbasert og samme med deg velger vi ut tema fra hver modul ut fra ditt behov.

Dersom du ønsker utdanning i hele modellen vil det være å anse som et skreddersydd og praktisk rettet alternativ til en executive utdannelse på et universitet.

Programmene passer for deg som:

  • Ønsker å ta bedriften / organisasjonen til neste nivå
  • Står ovenfor et skifte
  • Trer inn i nye forretningsområder
  • Endrer eierstrukturen
  • Trenger å få ut kapasiteten i ledelsen
  • Trenger å bygge et sterkt lederteam
  • Ønsker å utvikle deg i din lederrolle eller å bli toppleder

Kulturutvikling

Det er luften mellom gitarstrengene som gir lyd. Kulturen i et selskap er ofte usynlig, den sitter i veggene. Kulturen er likevel er helt avgjørende for organisasjonens suksess. Kulturen gir lyd til bedriften. Kulturen er elefanten i rommet. Kulturen er isfjellet under havoverflaten og den spiser strategi til frokost.

Så – Hvilken kultur (eller u-kultur) har din organisasjon?

Hvilken kultur vil dere ha?

Hvordan endrer man kultur?

Hvordan bygger man en sterk kultur?

Og hva gjør man i praksis for å styre kulturen?


Dette er spørsmål vårt program i kultur vil hjelpe deg som leder med å kunne svare på. Vår opplæring vil gi deg verktøyene du trenger for å bygge, endre og vedlikeholde en sterk kultur tilpasset de resultater dere trenger for akkurat din organisasjon. Vi tar gjerne med hele ledergruppen på denne reisen. Eller om du er en enkeltstående leder er du også velkommen. Vi kombinerer teori og praksis, og våre erfarne trenere vil veilede deg gjennom interaktive øvelser som er knyttet til din organisasjon og konkrete case-studier. Du vil lære av beste praksis og få tilgang til de nyeste forskningstrendene innen kultur.

Vårt program i kultur skiller seg ut ved å tilby et skreddersydd program tilpasset din bedrift eller organisasjon. Vi tar alltid utgangspunkt i våre deltageres tidligere erfaring og gjennomfører dybdeintervjuer med nøkkelpersoner for å sikre at programmet er relevant og riktig. Målene du har for din bedrift og organisasjon er også våre mål.

Menneskene

I InnsiktO modellen har vi en egen modul som handler om bedriftens/organisasjonens ansatte og de menneskene som skaper resultater. Menneskene er den dynamiske kraften som driver suksess i enhver virksomhet. Med riktig kompetanse gir de organisasjonen et solid fundament, med innovasjonskraft bryter de ned grenser og skaper fremtid, med strategiutforming plotter de kursen for suksess, og med hastighet gir de responsen som sikrer konkurransefortrinn. Som den mest verdifulle asseten til en organisasjon, utgjør menneskene selve essensen som former veien mot utrolige høyder.

Har du kompetansen du trenger?

Er rett person plassert på rett sted?

Er du posisjonert for fremtidens mål?

Vi gjør en kartlegging og en strukturert analyse av din organisasjons kompetanse samt behov for fremtidig suksess. Vi gjør også innimellom enkelte rekrutteringsoppdrag dersom behovet skulle oppstå.

Lederutvikling

Ledelse er hjertet som gir organisasjonen livets kraft. Akkurat som hjertet pumper blod gjennom kroppen, flyter ledelsens visjon og inspirasjon gjennom hver celle av virksomheten. De pulserende hjerteslagene representerer beslutningstakingen og drivkraften som holder organisasjonen i bevegelse, og som sørger for at den fungerer i harmoni. Uten en sterk og engasjerende ledelse, vil organisasjonen mangle den vitale rytmen som er nødvendig for å oppnå suksess. Derfor er ledelse ikke bare hjertet til organisasjonen, det er også kraften som gir den liv, styrke og evne til å vokse.

Hva vil du med ditt lederskap?

Hvilken lederstil har du i dag?

Har du konkrete mål for din personlige lederutvikling?

Vi hjelper deg med å utvikle deg som leder ut fra det ståsted du har i dag. For å få til dette lager vi skreddersydde utviklingsprogram for deg og hele din ledergruppe. Vårt lederutviklingsprogram går over minimum 6 måneder og vi kombinerer personlighetsanalyser, ledelsesteori med praktisk øving. Dersom du vil utvikle ditt lederskap til neste nivå er du kommet til riktig sted her hos oss. Vi setter på de beste av de beste fra vårt partnerskapsteam for å hjelpe deg videre. Vi jobber vanligvis med hele ledergruppen, men tar også imot enkeltledere.

Forretningsutvikling

Et håndtrykk symboliserer avtalene som danner grunnlag for virksomhetens økonomiske grunnlag. Dette handler om å utvide kundekretsen, øke salget, utvikle nye produkter/tjenester og vinne markeder. Håndtrykket fungerer som en påminnelse om forpliktelsen en virksomhet har til å levere tjenester eller produkter og det minner oss om at en virksomhet binder sammen mennesker. Uten dette grunnlaget vil virksomheten ikke eksistere.

Har du maksimert dine markedsandeler?

Fungerer salgsprosessen og hva koster den?

Hvilken merkevare har du og har du en god nok markedsføringsstrategi?

Trenger du datagrunnlag for dine strategiske beslutninger som f.eks markedsanalyser, kundeanalyser, konkurrentanalyser mm.?

Gjennom programmet hos oss vil du få alle verktøy du trenger for å kunne ta de nødvendige beslutningene som skal gi økonomisk sikring og vekst. Vi vil skreddersy programmet til ditt behov da ulike virksomheter trenger ulike verktøy. Vi tilbyr også ulike analyser til bruk i beslutningsarbeid. Dersom du ønsker å jobbe sammen med oss om Forretningsutvikling vil vi gjennomføre en forretningsanalyse som en del av prosessen.

Strategiutvikling og Innovasjon

Det er strategien som gir retning og form til virksomhetens fremgang. Og i en verden som stadig endrer seg, trenger man å finne innovative løsninger som en del av strategien for å holde seg konkurransedyktig og effektiv. Uten en innovativ og klar strategi går virksomheten i mørket, men med den, vil skinner den som en lyspære og belyser veien til nye høyder.

Hvordan utarbeider man en god strategi for vekst, effektivisering, trivsel eller et annet mål?

Hvor innovative er dere og hvordan kan dere finne innovative løsninger?

Hvordan iverksetter man en strategi?

Hvordan sikrer man at strategien følges?

Trenger du hjelp til utarbeidelse og implementering av strategi?

Vi vet at ingen virksomhet er den samme, derfor tilpasser vi vår tilnærming for å gi deg den kompetansen dere trenger for å kunne utarbeide en effektiv og unik strategi. Vi leder deg fra start til ferdig utarbeidet strategi og gir deg de verktøyene og opplæringen lederteamet trenger underveis.

Vårt program om strategiutvikling handler ikke bare om tall og diagrammer – det handler om å skape en visjon for fremtiden, om å finne innovative løsninger og om å sette en klar og realistisk retning for din virksomhet. Ta kontakt med oss dersom du trenger bistand til din strategiutvikling.

Strukturutvikling

Legobygging og strukturen til bedriften eller organisasjonen deler en essensiell hemmelighet: Suksessen ligger i den nøye planlagte utformingen. Hver legokloss, som hvert element i bedriften, skal passe sammen for å bygge noe storslått og oppnå ambisiøse mål. Dette er ryggmargen til bedriften og nøkkelen til å gjøre drømmer om til virkelighet.

Strukturen i et selskap eller organisasjon organiserer aktivitetene som gjøres for å oppnå målene. Disse aktivitetene vil generelt inkludere reglene som skal følges, rollene og ansvarene til ansatte, beslutningsprosesser og andre prosesser, definisjon av hvordan kommunikasjonen skal fungere.

Er dere skalerbare?

Har dere tydelig ansvarsfordeling for de ansatte?

Hvor effektive er dere?

Når viktig informasjon riktig person til rett tid?

Gjennom vårt program i struktur får du oversikt over alle de ulike strukturelle elementene som er nødvendig for å bygge en solid og skalerbar bedrift eller organisasjon. Vi vil gi deg de verktøyene du trenger for å løfte din struktur til neste nivå. Sammen med deg setter vi søkelyset på det området du trenger å fokusere på for å la din organisasjon eller bedrift vokse til neste nivå.

Selvutvikling

“It is the best of times. It is the worst of times.” Når vi dykker i selvet, oppdager vi at dualiteten er kilden til vår utvikling. For i motgangens utfordringer ligger muligheter til å vokse og forvandle oss selv.

Ledere og toppledere står i ustoppelige endringer med store krav til prestasjon. I InnsiktO modellen setter vi lys på alle de ulike elementene som er nødvendige for at en bedrift eller organisasjon skal oppnå ekstraordinære resultater og mål. Da kommer vi ikke utenom lederens forståelse av seg selv, stamina eller selvutvikling.

Å forstå sine egne styrker og svakheter, verdier og overbevisninger, gir en solid base å ta beslutninger fra. Å bryte gjennom egne begrensninger, gir vekst til selvet, og også til bedriften.

I øyet, som er vårt symbol på programmet, finner vi i sentrum bildet på vår essens. Som irisens fargerike sirkel, er selvutvikling et rike av opplevelser og innsikter. Pupillen, som sentrum av øyet, utvider seg for å se klart i mørket. Her ligger kraften til å lære og forstå, evnen til å fokusere på løsninger, ikke problemer, og stedet som skaper en visjon om fremtid.

Hvem er du som leder? Hva er dine styrker og utviklingsmuligheter?

Hvilket kompass styrer du etter?

Hvordan utvikler du din stamina slik at du kan stå i en storm og motivasjon?

Hva hindrer deg?

Vi benytter personlighetstester av deg og ditt lederteam i kombinasjon med samtaler for å sette søkelys på en individuell selvutvikling. Vi kombinerer så utgangspunktet med mål for den enkelte og utvikling i lys av praktiske hendelser og øvelser. Vi jobber helst med lederteamet hvor vi har individuell taushetsplikt.

Som ressursteam bruker vi psykologer og erfarne ledere.

Eierne

De rette eierne av en bedrift kan bidra med den nødvendige finansieringen for å støtte selskapets behov. Og en eier som har riktig erfaring og kompetanse eller et stort og relevant nettverk, kan bidra med verdifull ekspertise til hjelp for å lykkes.

Hvilken eierstruktur trenger du?

Trenger du finansiering fra nye eiere for skalering?

Gjennom selskapet vårt Insigto AS hjelper vi til med å finne nye og riktige eiere slik at du får den kapitalen du trenger eller den kompetansen som er nødvendig for ditt selskap. Vi har erfaring med kapitalinnhenting til selskapet i fasen fra seed til PE og jobber fortrinnsvis med utenlandske investorer.

Styret

Man kommer heller ikke utenom at styret og styrets sammensetning er viktig for organisasjonens suksess. Et godt og effektivt styre kan gjøre den store forskjellen i å nå de målene man har satt seg.

Ønsker du en styreevaluering av ditt nåværende styre?

Vi har en metodisk tilnærming for å avdekke styrets funksjon og effektivitet. Resultatet vil være til hjelp for videre utvikling av ditt styre.

Ønsker du en utdannelse innen styrearbeid henviser vi til vår samarbeidspartner Scandinavian Executive Institute som har et av Europas beste programmer innen styrearbeid.