BOOK SAMTALE

-Først da jeg startet arbeidet med å bygge en ny bedrift, skjønte jeg at jeg hadde et godt nettverk. Dette forteller Jan Torstensen, Administrerende direktør hos LOS Cable Solutions AS.

-Nå, 2,5 år etterpå, er jeg takknemlig for de sterke kontaktene mine. Jeg kan med hånden på hjertet fortelle at mine strategiske nettverkskontakter har hjulpet til med å bygge min bedrift.

Alle som oppnår suksess med sin virksomhet, vet at suksess handler om fokus på mange ulike områder. -Det holder ikke med et godt nettverk, forteller Jan. Du må levere også. Nettverket kan åpne dører – så er det opp til deg å levere.

Hvordan har nettverket åpnet dører da?

-Det er faktisk på hele 7 ulike områder at mine strategiske kontakter har hjulpet meg. Det er hjelp på ulike områder, fra mennesker med ulike kompetanse og bakgrunn. Et strategisk nettverk har jo slike ulikheter. Det er nyttig, forteller Jan.

  1. De ga meg en enda sterkere tro på at jeg ville lykkes

Det var når jeg skjønte at så mange i mitt nettverk hadde sterk tro på meg – at jeg skjønte at jeg hadde et godt nettverk. Gjennom nettverksmøter fikk jeg en forsterket tro på at jeg ville lykkes med å bygge min bedrift.

  1. Verdifulle innspill til forretningsplanen

Å jobbe alene med en forretningsplan uten innspill og synspunkter gir sjeldent det beste resultatet. Ofte ser man ting i et nytt lys gjennom inspirasjon og input fra andre. Dette fikk jeg fra mitt nettverk da jeg jobbet frem en forretningsplan.

  1. Jaktet på riktig eier – fant den også!

Så skulle jeg finne nye eiere til min nye forretningsplan som kunne gi meg gode rammer for oppstart og en god posisjon for vekst. Gjennom mitt nettverk ble jeg tipset i riktig retning.

  1. Økte omsetningen raskt med nye kunder og nye kundekontakter –

Og ja – det å bli invitert inn til bordet enkelte steder hadde nok med mitt sterke nettverk å gjøre, smiler Jan.

  1. Har klart å ansette de beste kollegaer

Verdens beste kollegaer kommer ofte ikke flytende på en fjøl. Jeg kjente de fleste og noen kjente til noen som kjente til noen. Jan forteller at han har de beste kollegaer i dag. Det er ikke mange med den kompetansen vi nå besitter. Vi har de beste!

  1. Leverandørene med de beste prisene

Til og med de beste leverandørene dukket opp gjennom mitt nettverk.

  1. De beste samarbeidspartnerne

Og til slutt – jeg fant nye samarbeidspartnere også.

Jan Torstensen har bygget opp en ny konkurrent i markedet for kabler på bare 2,5år. Ordrereserven er lang og med en vekst på over 100% er det travle dager. Like fullt prioriterer Jan nettverket sitt.

-Jeg prøver minst 1 gang i uken å være i kontakt med noen. Også blir det noen lunsjer innimellom også forteller han. For de som er åpen for det.

-Jeg gir og sier ofte ja. Det å gi og ta er en nøkkel i nettverksbygging, forteller han.

Business Leadership