Talksession 2 – Innovasjon og Teknologi av Stig Roar Sandvik

Spørsmålene er kun ment som hjelp til å få frem den gode samtalen. Spørsmålene må ikke må taes i rekkefølge og det er heller ikke nødvendig å svare på alle spørsmål.