BOOK SAMTALE

Visste du at det å skape tverrfaglige nettverk internt i din organisasjon eller bedrift gir resultater i form av bedret resultat, økt trivsel, mer innovasjon og strategisk fremgang?

Ta kontakt med oss for å få vår gratis e-bok basert på forskning som viser verdien bedrifter og organisasjoner får ved å tilrettelegge for interne strategiske nettverk.

Flere av våre kunder vet at en investering i slike interne nettverk gir avkastning langt høyere enn det man putter inn. Likevel er det mange bedrifter og organisasjoner som ikke helt har lykkes med å få ut verdien av slike nettverk. Vår erfaring er at dersom man ikke fasiliterer og gjennomfører nettverket på riktig måte vil man i verste fall skape en utrygg arena som ikke gir den veksten og avkastningen man ser etter.

Vi i Business Leadership vet at det finnes noen ingredienser som må være tilstede i slike interne nettverk for å få riktig avkastning. Det handler om å skape de gode samtalene.

Ved å gjøre dette på riktig måte vil man potensielt kunne få ut en enorm verdi. Vår metode baserer seg på det fremste av det fremste innen forskning på området.

Når vi i Business Leadership fasiliterer slike interne nettverk kombinerer vi det ofte med relevant faglig innhold. Noen ønsker at deres ansatte skal bli forberedt på fremtid ved å oppdatere ledere på trender innen næringsliv og samfunn, noen ønsker å styrke intern ledelse eller endringsledelse og andre ønsker å fokusere på innovasjon og gjennomføring av en strategi. Hvilken faglig styrke trenger din organisasjon eller bedrift?


Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer om vårt interne konsept for bedrifter og organisasjoner.