BOOK SAMTALE

Vi har et nytt og unikt nettverkskonsept

Våre nettverk har 3 fellestrekk.

  1. De er strategiske
  2. Det er basert på at det er et nettverk og ikke et kurs
  3. Nettverkene er fremtidsrettet hvor hovedtemaer er alle de ulike fremtidstrendene vi står ovenfor

ET DEKKET BORD AV STRATEGISK NETTVERK

Vi skreddersyr det strategiske nettverket som vi ledere har behov for gjennom en lang karriere. Dette betyr at vi setter sammen personer med en spesifikk bakgrunn. Nettverket kan ligne litt på en stor ledergruppe. Du vil alltid finne noen fra forretningsutvikling, strategi og innovasjon. Du vil også alltid finne flere toppledere i våre nettverk. Ofte er halvparten av deltagerne i et nettverk toppledere. I tillegg har vi representanter fra HR og ledelse, fra salg og marked og ikke minst har vi alltid noen eksperter i nettverkene våre. Ekspertene kan for eksempel ha en kompetanse fra det grønne skiftet, fra kommunikasjon, logistikk og innkjøp, fra digitalisering og AI, fra digital markedsføring, fra cybersecurity – bare for å nevne noen få områder.

I det hele tatt – du kommer til et dekket bord av det nettverket du trenger gjennom en karriere. Kanskje du ikke trenger å snakke med den ene eksperten på strategi akkurat nå – men kanskje du trenger det en gang i fremtiden.

LANGVARIGE NETTVERKSRELASJONER

Vår erfaring er at profesjonelle nettverk ofte kan ligne litt på et kurs. Og at det er opp til hver enkelt å bygge relasjoner mens programmet pågår.

Dersom man ikke tar hensyn til nettverksbyggingen, minster man den største verdien av å delta på et nettverk. Og dette kan vi som fasilitator bidra til. Gjennom å skape en arena basert på blant annet tillitt og trygghet vil man hos oss skape langvarige nettverksrelasjoner. Vår metode er basert på det fremste innen forskning på hvordan man på en rask og effektiv måte bygger relasjoner.

Etter du har vært med i et strategisk nettverk hos oss, er ikke terskelen høy for å ta opp telefonen til en av de du har vært i nettverk sammen med – selv om det har gått noen år.

BLI OPPDATERT PÅ FREMTIDSTRENDER

Et strategisk nettverk handler om fremtid. Det er derfor ikke så rart at våre hovedtema handler om alle de høyaktulle og fremtidsrettede trendene vi alle står ovenfor i samfunn og næringsliv.

Det å holde seg oppdatert på hva de beste gjør samt å bli orientert om både kjente og mer ukjente trender gjør at du som profesjonell står bedre rustet til å posisjonere deg i samfunn og marked.

Vi har godt over 25 både kjente og ukjente fremtidstrender som du gjennom våre nettverk blir oppdater på. De fleste kjenner godt til viktigheten av digitalisering og det grønne skiftet. Men vet du hva fremtidens ledelse innebærer? Eller kjenner du vil hvorfor det snakkes så mye om at trenden på økosystemer av bedrifter blir viktigere og viktigere? Hva med cyber security – Vet du hvordan du skal gripe det an? Et annet eksempel er Digital markedføring B2B – en enorm bølge som nå skyller innover oss.

Ønsker du å holde deg oppdatert på hva som kommer?