Talksession 3 – Bygg relasjonen og dra nytte av hverandre

For å få nytte og glede av en langvarig relasjon må man bygge opp tillitt til hverandre. Bruk denne delen til å bli bedre kjent og her er det lurt å gi mye av seg selv.

Husk at alle spørsmål er ment som hjelp til å få frem den gode samtalen men at de ikke nødvendigvis må taes i rekkefølge og alle må heller ikke svares på.